• přístřešky nad vchody a vjezd
  • přístřešky na materiál
  • zastřešená stání pro kola
  • reklamní stojany
  • vývěsní štíty