Společnost FKM s.r.o. byla založena 1.1.1995. Firma se od počátku zaměřila na dodávky zařízení pro společnosti provádějící těžbu a zpracování kameniva. V roce 2019 firma získala nové vlastníky, kteří rozšířili předmět podnikání o prodej hutního materiálu, výrobu a montáž ocelových konstrukcí a stavební činnost.

Současný rozsah činností je tento:

- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- výroba a oprava lžic z otěruvzdorných materiálů
- výstavba pozemních a průmyslových staveb
- výroba a prodej náhradních dílů třídičů RT
- smykové pružiny třídičů RT (Binder)
- návrhy a dodávky pásových dopravníků na přepravu sypkých hmot
- opravy, modernizace a rekonstrukce drtících a třídících linek nerostných surovin
- obloukové odklápěcí zakrytování pásových dopravníků vlastní konstrukce
- poradenská a inženýrská činnost v oblasti zpracování a úpravy nerostných surovin
- obchodní činnost v oboru úpravy a zpracování nerostných surovin

K zabezpečování výše uvedených činností je firma držitelem těchto certifikátů a osvědčení:

- Velký průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601
- Certifikát procesu svařování dle ČSN EN 729 3
- Osvědčení pro projekční činnost strojní zařízení dle vyhláška ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.
- Osvědčení vedoucího pracovníka pro strojní zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.
- Osvědčení o autorizaci v oboru technického zařízení staveb dle zákona ČNR č. 360 / 1992 Sb.
- Certifikát na výrobu pásových dopravníků.

sídlo společnosti

Příšovice 225
463 46 Příšovice

IČ: 609 347 43
DIČ: CZ 609 347 43

Tel.: 485 177 081
E-mail: fkm@fkm.cz

Datová schránka: iwuvxe3 

kontaktní osoby

Ing. Michael Franc
jednatel společnosti

Telefon: + 604 227 911
E-mail: m.franc@fkm.cz 

Josef Polášek
jednatel společnosti

Telefon: 728 741 242
E-mail: j.polasek@fkm.cz