Společnost FKM s.r.o., byla založena 1.1.1995 a tím, že její zakladatelé v minulosti dlouhodobě pracovali na různých funkcích ve firmě provádějící těžbu a zpracování kameniva, bylo dáno zaměření firmy - dodávky zařízení pro zpracovatelský průmysl stavebních hmot.

Postupně se firma rozvíjela a dnešní rozsah činností je tento:

- poradenská a inženýrská činnost v oblasti zpracování a úpravy nerostných surovin
- projekční a konstrukční činnost v oblasti zpracování, úpravy a transportu nerostných surovin
- návrhy, výroba a montáže zařízení na zpracování a úpravu nerostných surovin a recyklaci stavebních sutí
- opravy, modernizace a rekonstrukce drtících a třídících linek nerostných surovin
- návrhy a dodávky pásových dopravníků na přepravu sypkých hmot
- obloukové odklápěcí zakrytování pásových dopravníků vlastní konstrukce
- obchodní činnost v oboru úpravy a zpracování nerostných surovin
- smykové pružiny třídičů RT (Binder)

K zabezpečování výše uvedených činností je firma držitelem těchto certifikátů a osvědčení:

- Velký průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601
- Certifikát procesu svařování dle ČSN EN 729 3
- Osvědčení pro projekční činnost strojní zařízení dle vyhláška ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.
- Osvědčení vedoucího pracovníka pro strojní zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.
- Osvědčení o autorizaci v oboru technického zařízení staveb dle zákona ČNR č. 360 / 1992 Sb.
- Certifikát na výrobu pásových dopravníků.

sídlo společnosti

Příšovice 225
463 46 Příšovice

IČ: 609 347 43
DIČ: CZ 609 347 43

Tel.: 485 177 081
E-mail: fkm@fkm.cz

Datová schránka: iwuvxe3 

kontaktní osoby

Ing. Michael Franc
jednatel společnosti

Telefon: + 604 227 911
E-mail: m.franc@fkm.cz 

Josef Polášek
jednatel společnosti

Telefon: 728 741 242
E-mail: j.polasek@fkm.cz

František Vander
konstruktér

Telefon: 731 612 930
E-mail: f.vander@fkm.cz