FKM - výroba a servis ocelových konstrukcí a dopravních pásů

Společnost FKM s.r.o., byla založena 1.1.1995 a tím, že její zakladatelé v minulosti dlouhodobě pracovali na různých funkcích ve firmě provádějící těžbu a zpracování kameniva, bylo dáno zaměření firmy - dodávky zařízení pro zpracovatelský průmysl stavebních hmot.

Postupně se firma rozvíjela a dnešní rozsah činností je tento:

  • poradenská a inženýrská činnost v oblasti zpracování a úpravy nerostných surovin
  • projekční a konstručkní činnost v oblasti zpracování, úpravy a transportu nerostných surovin
  • návrhy, výroba a montáže zařízení na zpracování a úpravu nerostných surovin a recyklaci stavebních sutí
  • opavy, modernizace a rekonstrukce drtících a třídících linek nerostných surovin
  • návrhy a dodávky pásových dopravníků na přepravu sypkých hmot
  • obloukové odklápěcí zakrytování pásových dopravníků vlastní konstrukce
  • obchodní činnost v oboru úpravy a zpracování nerostných surovin
  • smykové pružiny třídičů RT (Binder)

K zabezpečování výše uvedených činností je firma držitelem těchto certifikátů a osvědčení:

  • Velký průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601
  • Certifikát procesu svařování dle ČSN EN 729 3
  • Osvědčení pro projekční činnost strojní zařízení dle vyhláška ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.
  • Osvědčení vedoucího pracovníka pro strojní zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.
  • Osvědčení o autorizaci v oboru technického zařízení staveb dle zákona ČNR č. 360 / 1992 Sb.
  • Certifikát na výrobu pásových dopravníků.

Novinky FKM

24. března 2009 Nové pasové dopravníky
V sekci fotogalerie jsou ukázky pasových dopravníku, které firma FKM s.r.o. dodala do...