Výroba a montáž speciálních ocelových konstrukcí

Současný rozsah činností firmy je tento:

 • projekční a konstrukční činnost v oblasti zpracování, úpravy a transportu nerostných surovin

 • návrhy, výroba a montáže zařízení na zpracování a úpravu nerostných surovin a recyklaci stavebních sutí

 • opravy, modernizace a rekonstrukce drtících a třídících linek nerostných surovin

 • návrhy a dodávky pásových dopravníků na přepravu sypkých hmot

 • obloukové odklápěcí zakrytování pásových dopravníků vlastní konstrukce

 • obchodní činnost v oboru úpravy a zpracování nerostných surovin

 • výroba smykových pružin třídičů RT (Binder)

K zabezpečování výše uvedených činností je firma držitelem těchto certifikátů a osvědčení:

 • Velký průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601

 • Certifikát procesu svařování dle ČSN EN 729 3

 • Osvědčení pro projekční činnost strojní zařízení dle vyhláška ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.

 • Osvědčení vedoucího pracovníka pro strojní zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 340 / 1992 Sb.

 • Osvědčení o autorizaci v oboru technického zařízení staveb dle zákona ČNR č. 360 / 1992 Sb.

 • Certifikát na výrobu pásových dopravníků.